Cách đăng ký thẻ ngân hàng

1. Những thứ cần mang
Giấy tờ tùy thân có đi kèm thông tin cá nhân đầy đủ, ví dụ:
Thẻ lưu trú (在留カード – zairyukaado)
Bằng lái xe (運転免許証 – unten menkyosho)
Bảo hiểm sức khỏe toàn dân (健康保険証 – kenko hokensho)
Con dấu (印鑑 – Inkan)
Người nước ngoài được phép sử dụng chữ ký thay con dấu, nhưng tùy ngân hàng có thể bị yêu cầu sử dụng con dấu.
Ngay sau khi hoàn thành thủ tục mở tài khoản, khách hàng được nhận Sổ ngân hàng (通帳 – tsuuchou). Sổ ngân hàng có thể sử dụng tại ATMs để rút tiền, chuyển tiền, kiểm tra thông tin tài khoản… như thẻ ngân hàng thông thường, là nơi cập nhật tất cả các hoạt động giao dịch của tài khoản.
Thẻ ngân hàng, hay chính xác hơn là “thẻ tiền mặt” (キャッシュカード – kyashu kaado) sẽ được gửi đến bưu điện trong 1-2 tuần sau đó. Nếu muốn sử dụng các dịch vụ cần chứng minh tài chính (đăng ký điện thoại, internet…) cần phải có thẻ tiền mặt, không thể sử dụng sổ ngân hàng để thay thế.

2. Một số điều cần lưu ý
Tài khoản ngân hàng Bưu điện có thể thực hiện giao dịch tại ATMs hoặc chi nhánh của các ngân hàng khác, có thể bị tính thêm phụ phí. Tài khoản của các ngân hàng khác, ngược lại, chỉ sử dụng được ở các ATMs hoặc chi nhánh của chính ngân hàng đó.

3. Một số ngân hàng lớn có hệ thống ATMs và chi nhánh trên toàn quốc:
Ngân hàng Bưu điện:
Tiếng nhật Tiếng anh
Ngân hàng Mizuho:
Tiếng nhật Tiếng anh
Ngân hàng Mitsubishi Tokyo UFJ
Tiếng nhật Tiếng anh
Ngân hàng Sumitomo Mitsui:
Tiếng nhật Tiếng anh
Ngân hàng Risona: Tiếng nhật