Thủ tục đăng ký kết hôn với người Nhật

dang ky ket hon voi nguoi nhat

1. Đăng ký kết hôn tại Nhật[no_toc]

Nơi đăng ký: trụ sở hành chính tại nơi sinh sống của người đăng ký hoặc vợ/chồng của người đăng ký nơi vợ/chồng là người Nhật đăng ký hộ tịch

Tài liệu phải nộp:

  • Giấy đăng ký kết hôn 婚姻届(PDF)
  • Mẫu đơn có sẵn tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã (市区町村役場- shikuchousonyakuba). Yêu cầu có ký tên và con dấu chứng nhận của 2 người trưởng thành làm chứng chứng
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn bản dịch tiếng Nhật.
  • Giấy chứng nhận quốc tịch (và hộ chiếu) bản tiếng Nhật, thẻ cư trú
  • Bản sao hộ khẩu gốc của vợ hoặc chồng người Nhật Kể từ ngày hồ sơ được thụ lý, 2 người đăng ký đã trở thành vợ chồng trên phương diện pháp luật. Sau đó sẽ được nhận giấy chứng nhận kết hôn từ trụ sở hành chính đã đăng ký.

Tại Điều 16, Mục 3, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có quy định:“Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn” Theo quy định của pháp luật nói trên, thông thường, nếu vợ chồng bạn đã làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Nhật và đã được pháp luật Nhật công nhận thì sẽ được công nhận tại Việt Nam. Hãy liên hệ đến Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương mình để đổi tư cách lưu trú là người phối ngẫu nếu cần thiết Hợp thức hóa thủ tục kết hôn với người Nhật: http://www.moj.gov.vn/hoidappl/Lists/DanhSachCauHoi/View_Detail.aspx?ItemID=22662

2. Đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Nơi đăng ký: UBND cấp Tỉnh nơi phía Việt Nam sinh sống; Sở Tư pháp Tài liệu phải nộp: * Tờ khai đăng ký kết hôn * Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chồng/vợ bạn là người Nhật là công dân hoặc thường trú (đối với người không quốc tịch), cấp chưa quá 6 tháng * Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của vợ/chồng bạn là nguời Nhật đã được hợp thức hóa lãnh sự để dùng ở Việt Nam * Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho bạn * Khám sức khỏe của cả hai * Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với bạn); hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với chồng bạn);

3. Link tham khảo

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Hãy đến với iSempai để biết thêm thông tin về Nhật Bản