Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2

Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 img 01

<TIẾP THEO PHẦN 1>

PHẦN 2: iSempai sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát của hệ thống chuyển phát nhanh KURONEKO YAMATO

Đầu tiên các bạn hãy vào trang web của YAMATO tại  ĐÂY

1.Chọn như trong hình
yamato1 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato1 1024x576
2.Điền dãy số liên lạc của sản phẩm (thường là 12 chữ số)

yamato2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato2 1024x576
3.Điền thông tin cụ thể

yamato3 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato3 300x169yamato4 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato4 300x169
  • Ngày muốn nhận được hàng
  • Giờ muốn họ chuyển phát
  • Ngày mà bạn nhận được tờ phiếu thông báo (có ghi trên phiếu)
  • Số điện thoại liên lạc
  • Họ tên bằng hiragana
  • Họ tên bằng katakana
  • Địa chỉ mail (không bắt buộc)
  • Mã số bưu điện

5.Chọn số CHOUME(丁目) của bạn (xem ở thẻ ngoại kiều)
yamato 5 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato 5 1024x576

6.Chọn số BANCHI (番地) và mã khu (号)
7.Điền tên tòa nhà và số Phòng
yamato6 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 Cách đăng ký nhận lại đồ chuyển phát khi vắng nhà P2 yamato6 1024x576

8.Xác nhận lại thông tin và hoàn tất đăng ký

Cuối cùng là ngồi chờ và nhớ ở nhà vào ngày giờ mà bạn đã đăng ký họ chuyển hàng cho mình nha 💡 

Hãy trở thành Fanpage FACEBOOK để có thể nhận đc thông tin bài mới của iSempai trên Facebook

<Xem hướng dẫn của bưu điện> <Xem hướng dẫn của SAGAWA>